Advinta Consulting

WELKOM

AdvintA ∞ Consulting is een onafhankelijk advocaten- en adviesbureau, opgericht om praktische juridische en financiële oplossingen te bieden aan onze cliënten in Indonesië.

Onze op maat gesneden juridische en financiële dienstverlening, in combinatie met een directe en efficiënte aanpak, onderscheidt ons van andere partijen in de markt.

  • Voor notariële en accountancy diensten, werken we samen met onze vertrouwde en gecertificeerde partners.

Door lage overheadkosten, zijn we in staat om u zeer flexibele en concurrerende tarieven te bieden.
Wij hanteren effectieve strategieën om de beste resultaten te behalen, altijd en uitsluitend in dienst van onze cliënten.

Wij erkennen de complexe en dynamische omgeving waarin onze klanten wonen, werken en zaken doen. Onze firma hanteert een actieve en inventieve werkwijze om aan uw specifieke behoeften te voldoen. We zijn op de hoogte van actuele voorschriften en relevante beleidswijzigingen en volgen nauwgezet de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en investeringsbeleid.

 

WAT WE DOEN

Onze juridische ervaring en expertise zijn inzetbaar voor een reeks van zaken en procedures met een focus op civiele zaken en geschillenbeslechting.
De belangrijkste rechtsgebieden van onze praktijk betreffen: 

  • Ondernemingsrecht
  • Arbeidsrecht en sociale zekerheid
  • Personen- en familierecht
  • Handels- en eigendomsrecht

Onze financiële ervaring en expertise zijn inzetbaar voor een verscheidenheid aan zaken en opdrachten met een focus op financiële planning en advies.
De belangrijkste gebieden van ons werk betreffen:

  • Bedrijfsvestiging en bemiddeling
  • Financiële planning
  • Beleggingsadvisering
  • Portfoliorevisie

Bent u een zakelijke of particuliere klant en wordt u geconfronteerd met een juridisch geschil e/o een financiële kwestie, dan kunt u rekenen op AdvintA ∞ Consulting om uw belangen succesvol te behartigen. Als uw advocaat en adviseur kunt u vertrouwen op vakkundige bijstand en raadgeving inzake beleid, analyse, bemiddeling en geschillenbeslechting.

Naast onze know-how en ervaring, zijn integriteit en relatiebeheer onze meest waardevolle activa om de voldoening van onze cliënten te waarborgen. We staan ferm achter onze cliënten en hun zaak.

 

MARKTINTRODUCTIE

Historisch gezien is het Indonesische rechtsstelsel nauw verwant aan het Nederlandse rechtssysteem. Tot aan de onafhankelijkheid werd bijna elke wet die werd aangenomen door het Nederlandse parlement tevens geïntroduceerd in de Indonesische archipel, indien nodig met functionele aanpassingen.

Na de onafhankelijkheid van Nederlands Indië in 1945, werd in het stuk Overgangsbepalingen Artikel II in de nieuwe grondwet vastgelegd, dat alle bestaande wet- en regelgeving van het voormalige Nederlandse koloniale bestuur automatisch de wet- en regelgeving werd van de Republiek Indonesië, totdat deze ingetrokken of gewijzigd zou worden.

Met de overgang van Indonesië naar een democratie in 1998, introduceerde de nieuwe regering een reeks aan nieuw beleid, onder andere gericht op het creëren van een uitnodigende omgeving voor binnen- en buitenlandse investeerders.

Opeenvolgende regeringen blijven economische hervormingen doorvoeren. Vooral de invoering van de Investeringswet 2007, wordt door velen gezien als een belangrijke stap voorwaarts naar een gunstig investeringsbeleid en het verbeteren van het ondernemingsklimaat.

In het klimaat van aanhoudende economische groei in Indonesië en de doorlopende juridische en financiële hervormingen, is AdvintA ∞ Consulting uitstekend gepositioneerd om tegemoet te komen aan de toenemende vraag vanuit de markt voor functionele oplossingen en een geïntegreerd advies. Daarbij hanteren wij een persoonlijke benadering en streven we voor onze klanten ten allen tijde naar het beschermen en versterken van hun juridische en financiële positie.

  • Zowel zakelijke als particuliere klanten kunnen vertrouwen op onze integriteit en deskundigheid als hun juridisch en financieel adviseur.

Ons professionele netwerk en onze directe toegang tot Indonesische (overheids)instanties en hun relevante vertegenwoordigers, geeft onze cliënten een belangrijk voordeel in de omgang met de plaatselijke bureaucratie. De kanalen van de firma binnen de diverse overheidsinstellingen stellen ons in staat om u efficiënter van dienst te zijn door binnen het wettelijk kader voor u gebruik te maken van de mazen in het systeem.

 

lemniscate