Advinta Consulting

Подробнее на сайте: https://moidomremont.ruhttps://fastumauto.ruhttps://domstroiplus.ruhttps://svoidomsnulya.ru https://powerautoplus.ruhttps://houserento.ru
https://houseunite.ru https://domusremont.ruhttps://remontvsvoidom.ru
https://dothouse.ru
https://samodelkick.ruhttps://avtoenter.ru
https://medicinecu.ruhttps://stroikaudoma.ruhttps://samodelkan.ru

ZAKELIJKE & PRIVATE PRAKTIJK

Wij leveren juridische en financiële diensten voor zowel zakelijke als particuliere cliënten.

Zakelijke praktijk

Onze zakelijke dienstverlening omvat een scala van activiteiten, in het bijzonder met betrekking tot handelstransacties tussen bedrijven. Wij zijn u van dienst bij vraagstukken betreffende contracten, overeenkomsten, procedures, aansprakelijkheid, due-diligence en de handel met Indonesië in het algemeen.
Nieuwe ondernemingen en veranderende technologieën zijn van invloed op de manier waarop bedrijven zaken doen. In dit verband is het duidelijk dat de verschillende bedrijfsactiviteiten en jurisdicties elkaar regelmatig overlappen.

In ons advies leggen we de nadruk op het vooruit denken, kijken en plannen.
Bij een zakelijk geschil onderzoeken we eerst de mogelijkheid van alternatieve geschillenbeslechting zoals mediation, voordat tot een gerechtelijke procedure wordt overgegaan. AdvintA ∞ Consulting hanteert een gestructureerde benadering; we hebben oog voor detail, een goed begrip van wat een document probeert te bewerkstelligen, een algemeen besef van de bedrijfsvoering en we identificeren hoe uw activiteiten passen in de Indonesische zakenwereld. Daarbij zijn we niet uitsluitend gericht op de wet, maar streven we er ook naar om u te informeren over veranderingen in overheidsbeleid, het bedrijfsleven en in de Indonesische samenleving als geheel.

Private praktijk

Onze particuliere dienstverlening richt zich op cases van individuen, gezinnen en zelfstandige ondernemers. Deze service vertaalt zich voornamelijk in financiële planning en juridisch advies op het gebied van werk en inkomen, echtscheiding en erfrecht, plus bedrijfsvestiging en bedrijfsopvolging.
Problemen die op dit vlak kunnen ontstaan zijn meestal niet beperkt tot het privédomein, dus wij adviseren ook over commerciële zaken en eigendomsverhoudingen die meespelen voor onze particuliere klanten.

Wanneer zakelijke en persoonlijke belangen samenvallen, kan de zakelijke kant verstrekkende gevolgen hebben voor uzelf of uw familie.
Daarom is de kern van ons werk luisteren naar de behoeften van onze klanten en het identificeren van alle relevante aspecten, om vervolgens met passende oplossingen te komen.
Wij onderkennen daarbij dat het traditionele gezin en de zakelijke structuren meer en meer veranderen, door een mondiale toename in het vrije verkeer van personen, goederen en kapitaal.
Zo kan het voor komen dat een Nederlandse expat werkzaam is in Jakarta als technisch adviseur voor een lokaal bedrijf, hertrouwd is met een Indonesische vrouw, een studerend kind heeft in Australië en een huis in Nederland bezit. 

Dit voorbeeld van globalisering leidt ertoe dat er in verschillende jurisdicties nieuw beleid en wetgeving wordt gemaakt.
Deze veranderingen in regelgeving, samen met de wisselende levensfasen van onze cliënten, nemen we mee in het advies en de ondersteuning die wij hen bieden. Als de aanpak van vandaag niet meer voldoet aan de eisen van morgen, evalueren we de nieuwe situatie en passen de strategie aan om op het juiste spoor te blijven.
Of u nu woont, werkt of zaken doet in Indonesië, dankzij onze geïntegreerde aanpak en advies op maat, helpt AdvintA ∞ Consulting u om ruimte en rust te creëren op juridisch en financieel terrein, zodat u uw tijd kan besteden aan uw familie, werk of onderneming.
Als uw persoonlijke adviseur, overzien wij het gehele speelveld zodat u uw oog op de bal kan houden.

lemniscate