Advinta Consulting

Подробнее на сайте: https://washealth.ru https://medicinego.ru https://focmedicine.ru
https://bravemedicine.ruhttps://whitemedicine.ruhttps://yetimedicine.ruhttps://dearmedicine.ru
https://medicineway.ruhttps://rankmedicine.ruhttps://keepmedicine.ru
https://safemedicine.ru
https://indianmedicine.ru https://chinese-medicine.ruGo to top of pagehttps://natural-cure.ruhttps://enjoymedicine.ru

PRIMAIRE SECTOREN

De cliënten van onze praktijk komen uit allerlei sectoren.

We hebben echter vooral ervaring en expertise opgebouwd in de volgende sectoren:

 • Banking & finance
 • Gezondheidszorg
 • Industrie & handel
 • Non-profit

Banking & finance

De financiële sector staat regelmatig in het middelpunt van de belangstelling. Vooral sinds het begin van de wereldwijde financiële crisis, eist de samenleving meer transparantie en zeggenschap. Het toezicht is geïntensiveerd: de centrale banken en ministeries van financiën maken meer gebruik van hun gezag. Nieuwe wet- en regelgeving wordt geïntroduceerd, niet alleen in Indonesië, maar ook op mondiaal niveau. In dit krachtenveld dienen banken, bedrijven en particulieren op zoek zijn naar een nieuw en duurzaam evenwicht.

Onder andere de volgende juridische kwesties spelen een rol in de financiële sector:
De interpretatie en toepassing van de nieuwe wetten en regels voor leveranciers en afnemers van financiële producten en diensten; het opstellen en afstemmen van de documentatie volgens de nieuwe richtlijnen; het voldoen aan de vergunningsvereisten en de correcte uitvoering van de operationele procedures.
AdvintA ∞ Consulting volgt de ontwikkelingen in wetgeving en compliance om onze klanten zo goed mogelijk te adviseren over de juridische en financiële implicaties.

Gezondheidszorg

De zorgsector in Indonesië wordt geconfronteerd met een groot aantal wijzigingen. Deze veranderingen betreffen niet alleen de sector zelf, maar ook de verzekeringsbranche en het wettelijk kader. Veranderende wet- en regelgeving vormen een uitdaging voor alle betrokkenen.

AdvintA ∞ Consulting erkent deze veranderingen en de vraagstukken die daaruit voortvloeien. Kwesties betreffende dekking, algemene aansprakelijkheid, aansprakelijkheid van de behandelend arts en geschillen tussen ziekenhuizen, verzekeraars en patiënten spelen vaak een rol in de zorgsector. In dit verband kunnen we de belangen van zorginstellingen en adviesraden behartigen, maar ook patiënten en cliëntraden vertegenwoordigen.

Industrie & handel

In de wereld van handel en industrie veranderen de marktomstandigheden continu. Dit zorgt voor onvoorspelbare situaties, maar biedt ook tal van mogelijkheden.
AdvintA ∞ Consulting onderkent dat de dynamiek van het bedrijfsleven nieuwe vormen van zakelijke transacties genereert, wat leidt tot tal van juridische kwesties.
Wij verzorgen onder meer de juridische documentatie op het gebied van contracten, vergunningen, distributie, grensoverschrijdende transacties en productaansprakelijkheid, rekening houdend met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Naast lokale bedrijven, helpen wij ook buitenlandse ondernemers die zaken doen in Indonesië.
Onze diensten reiken verder dan de kennis en interpretatie van de Indonesische wet; wij informeren en adviseren klanten ook over overheidsprocedures en de zakelijke praktijk in Indonesië. Daarbij kijken we verder dan wat de Indonesische wet voorschrijft: we vermijden potentiële valkuilen en maken gebruik van eventuele hiaten om tot de beste oplossing te komen, of indien nodig een alternatieve strategie te presenteren.

Non-profit

Juridische kwesties die spelen in de non-profit sector, hebben vaak te maken met de juiste kwalificaties en de structuur van de stichting of vereniging. Het is van wezenlijk belang dat een organisatie zonder winstoogmerk in aanmerking komt voor (internationale) subsidies en (fiscale) vrijstellingen om haar missie op de best mogelijke manier uit te kunnen voeren met respect voor de toepasselijke regelgeving.
Ook veranderingen in de koers, de samenstelling van het personeel en de communicatie tussen vrijwilligers, zijn factoren die een bijzondere behoefte creëren voor een non-profit organisatie op het gebied van integriteit en compliance.

Aanvragers of ontvangers van overheidssubsidies moeten voldoen aan strikte regels op het gebied van rapportage om bestedingen te kunnen verantwoorden en misbruik van gelden tegen te gaan.
AdvintA ∞ Consulting kan u helpen bij het identificeren van de eisen en het implementeren van de regels die relevant zijn voor uw categorie. Wij verlenen ook juridische bijstand wanneer er een dispuut is binnen uw organisatie of met derden.
Voor ons is het buitengewoon bevredigend wanneer we kunnen vaststellen dat we een charitatief doel vooruit hebben geholpen door onze inzet.

 

Niet-limitatieve cliënten lijst

 

 • Bank Pelita
 • Bank Istismarat Indonesia

 

 • Sumiden Serasi Wire Products
 • Hutama Karya
 • Jaya Beton Indonesia
 • Hankook Ceramics Indonesia
 • Jaeil Indonesia

 

 • RS Siloam Gleneagles
 • RS Pantai Indah Kapuk
 • RS Jakarta

 

 • Museum Affandi

 

 • Interpolis

 

 • F&C Investments

 

 • Kasbank
 • Rabobank
 • ABN-AMRO Bank

 

 • TNO Pensioen Fonds

 

lemniscate