Advinta Consulting

Disclaimer

Inhoud
Hoewel AdvintA ∞ Consulting streeft naar het verstrekken van betrouwbare en actuele informatie op deze website, is er altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet meer juist is. AdvintA ∞ Consulting kan geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van informatie aanvaarden, noch voor schade in welke vorm dan ook, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten
Er rusten intellectuele eigendomsrechten op deze website, die uitsluitend toebehoren aan AdvintA ∞ Consulting. Behoudens de door de wet voorgeschreven uitzonderingen, mag geen enkel deel van deze website worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AdvintA ∞ Consulting.

Links naar andere websites
Links naar websites van derden en bronnen(hyperlinks) worden uitsluitend aangeboden om redenen van gemak en impliceren niet dat AdvintA ∞ Consulting de inhoud van die sites en bronnen goedkeurt of onderschrijft. Aangezien andere partijen deze bronnen beheren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

lemniscate