Advinta Consulting

Подробнее на сайте: https://newsabc.ruhttps://sidenews.ru https://calmnews.ru
https://branchnews.ruhttps://newsnight.ruGo to top of pagehttps://newsinit.ruhttps://newsrecent.ru https://news720.ru
https://exactnews.ru
https://newsquick.ruhttps://rawnews.ru https://targetnews.ru
https://newsmoment.ruhttps://bordernews.ruGo to top of pagehttps://newsaim.ru

Procesvoering

Litigation is het voeren van een proces of elke andere gerechtelijke procedure die aan een onafhankelijke rechter wordt voorgelegd om een beslissing te nemen over een juridisch geschil. Advocaten die geschillen betwisten in de rechtbank worden aangeduid als procesvoerders of litigators.
Advocaten zijn soms verplicht om een zaak te behandelen, bijvoorbeeld in gevallen waarbij een bepaald overheidsorgaan betrokken is. In bijna alle gevallen echter, is een advocaat in de arm nemen de beste optie voor degenen die zichzelf niet kunnen of willen vertegenwoordigen in de rechtbank, zeker waar dat Indonesië betreft.

Voor particuliere cliënten, maar ook voor bedrijven met een juridische afdeling is het vaak onverstandig om zelfstandig de gang naar de rechter te maken. Procesvoering omvat een veelheid van juridische reglementen, die niet alleen essentiële kennis van de wetsartikelen vereisen die betrekking hebben op het geschil, maar ook de regels betreffende de procedures die moeten worden gevolgd om een zaak tot een goed einde te brengen.

Zo zijn er regels die bepalen wie een vordering mag indienen, waar en wanneer die moet worden ingediend en in welke vorm. AdvintA ∞ Consulting heeft die kennis en de juridische volmacht. Wij kennen de rechtstaal en weten de weg in de rechtszaal: hoe om te gaan met de (schijnbare) tegenstrijdigheden in de Indonesische wet, om creatieve oplossingen te identificeren binnen het rechtsstelsel en hoe lokaal gewoonterecht (adat) te interpreteren.

lemniscate