Advinta Consulting

Подробнее на сайте: http://collect-pc.ru
http://pythonlearn.ru http://build-biz.ruhttps://themes-wp.orghttp://computermonster.ru https://python-scripts.comhttp://live-code.ru http://pro-java.ru http://hightechcomp.ru http://codingway.ruhttp://collect-computer.ruhttp://gromder.netGo to top of pagehttp://python-3.ru
http://hardcomputer.ru http://run-pc.ru

Bemiddeling

Mediation is een niet-contradictoire wijze van alternatieve geschillenbeslechting waarbij een neutrale derde partij bemiddeld om een geschil op te lossen. De mediator heeft niet de bevoegdheid om een besluit over de kwestie te nemen of een uitkomst voor te schrijven. Als een bevredigende oplossing niet kan worden bereikt, kunnen de betrokken partijen alsnog een rechtszaak voeren.
Mediation is een onderdeel van onze praktijk. We worden regelmatig gevraagd voor een echtscheiding of om een reeds gescheiden echtpaar te helpen hun lopende meningsverschillen uit te werken inzake alimentatie, voogdij, bezoekregeling en boedelscheiding.

In sommige gevallen maken we ook gebruik van mediation of arbitrage om financiële geschillen op te lossen.
Om onze klanten de tijd en kosten te besparen van een rechtszaak, onderzoekt AdvintA ∞ Consulting eerst de mogelijkheid van bemiddeling in geschillen die aan de randvoorwaarden voldoen.
In bepaalde gevallen kan ook de rechter in Indonesië mediation gelasten om beide partijen de mogelijkheid te bieden om tot een minnelijke schikking te komen voordat men besluit tot een gerechtelijke procedure.

lemniscate