Advinta Consulting

Подробнее на сайте: https://boldomstroi.ruhttps://teocreditus.ru https://ducauto.ru
https://comphitech.ruhttps://houseleux.ruhttps://sedoauto.ruhttps://elcomputer.ru
https://leostroi.ruGo to top of pagehttp://miratalk.com/
https://holdcomputer.ruGo to top of pagehttps://qualcomp.ruhttps://houserich.ruhttps://computertip.ruhttps://queauto.ru
https://leorealty.ru

PRAKTIJKGEBIEDEN

De partners zijn getraind in een algemene praktijk van het recht en financiën, met een specialisatie op het gebied van het civiel recht en investeringsvraagstukken. Dit betekent dat we een ruimer blikveld hebben dan het domein waarin we actief zijn.

Onze voornaamste praktijkgebieden betreffen:

 • Ondernemingsrecht
 • Arbeidsrecht en sociale zekerheid
 • Personen- en familierecht
 • Handels- en eigendomsrecht
 • Financiële planning
 • Beleggingsadvisering

Ondernemingsrecht

U bent ondernemer en weet wat er nodig is om uw bedrijf te runnen. U bent gericht op succes en wilt juridische problemen voorkomen in plaats van te moeten zoeken naar de remedie. Ongetwijfeld vindt u vele obstakels op uw pad die het bereiken van uw zakelijke doelen kunnen bemoeilijken in Indonesië.
AdvintA ∞ Consulting heeft de expertise in het ondernemingsrecht om u tijdig en correct te adviseren, waardoor juridische rompslomp voorkomen kan worden.

Wij realiseren ons dat er grote zakelijke belangen op het spel staan. Als in bepaalde situaties advies en bijstand alleen niet voldoende is, kunnen we een gerechtelijke procedure starten en begeleiden we u gedurende het rechtsverloop. Tevens zijn we in staat om u te helpen bij de oprichting van uw onderneming, adviseren wij u over de juridische entiteit en waarborgen we dat uw activiteiten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Ondernemingsrecht is net zo veelzijdig als fascinerend. In complexe omstandigheden, geeft het ons genoegen u vooruit te helpen.
Wellicht houdt een leverancier zich niet aan de afspraken, misschien is er een geschil met de aandeelhouders; uw bedrijf groeit hard of tegengesteld, wordt bedreigd door een faillissement.
AdvintA ∞ Consulting staat u niet alleen bij wanneer u wordt geconfronteerd met juridische problemen; we staan ook voor u klaar om u van dienst te zijn als uw bedrijf bloeit.

Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Als werkgever of werknemer, kunt u moeilijk volledig op de hoogte blijven van de nieuwste wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en sociale zekerheid. Er is voortdurend vooruitgang op dat terrein in Indonesië.
AdvintA ∞ Consulting volgt deze ontwikkelingen op de voet. We controleren of afspraken tussen werkgever en werknemer voldoen aan de wettelijke eisen en bieden oplossingen als er een arbeidsconflict dreigt te ontstaan.
Een dergelijk geschil kan hevig zijn, maar we helpen u om daar goed en wel uit te komen. Wij kunnen zowel werknemers als werkgevers vertegenwoordigen en hebben een goed begrip van de belangen die spelen aan beide kanten.

Er zijn allerlei momenten in de relatie tussen werkgever en werknemer, dat solide juridisch advies op het gebied van arbeidverhoudingen van groot belang is. Dat kan gaan om een arbeidsovereenkomst, concurrentiebeding, verandering in arbeidsomstandigheden, langdurige ziekte, ontslag of een ontslagvergoeding. Door middel van gedegen advies op het juiste moment, zijn later ingrijpende problemen te vermijden.

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt, is het vaak nuttig of zelfs noodzakelijk om een passende ontslagvergoeding te regelen of een sociale verzekeringsclaim in te dienen in verband met inkomstenderving. In iedere arbeidskwestie kunt u uw belang veilig in onze handen leggen.

Personen- en familierecht

Ten aanzien van personen- en familierecht, wordt in de meeste gevallen onze expertise gezocht voor een echtscheidingsprocedure. Er moet veel geregeld worden als een huwelijk wordt ontbonden; wie blijft in de gezamenlijke woning achter, hoe worden de bezittingen verdeeld, voor eventuele kinderen moet een voogdij regeling getroffen worden en hoe zit het met de alimentatie? Net op het moment dat de communicatie tussen man en vrouw vaak is vertroebeld, is het maken van goede afspraken cruciaal; het kan uw leven na de scheiding aanzienlijk beïnvloeden.
Een scheiding is een delicate procedure, waarvoor het inschakelen van een ervaren advocaat essentieel is, zeker als het een gemengd huwelijk betreft met een Indonesische partner. Een advocaat die bekend is met de laatste ontwikkelingen en de juiste balans weet te vinden tussen de emotionele en financiële kant van de zaak.

Als er een mogelijkheid is om tot overeenstemming te komen met uw partner zonder conflicten, of als u kiest voor mediation door een derde, dan is het voldoende om één jurist in de arm te nemen die beide partners bijstaat. In andere situaties heeft u uw eigen advocaat nodig, in welk geval AdvintA ∞ Consulting uitsluitend zal strijden voor uw belangen, zonder de procedure onnodig te rekken. In de behandeling van deze gevoelige zaken, hebben we een goede naam opgebouwd bij onze klanten en een positieve reputatie verkregen in zowel civiele als religieuze rechtbanken.

De omvang van het personen- en familierecht reikt verder dan dat van echtscheidingszaken alleen. Als zich vraagstukken voordoen met betrekking tot huwelijk, adoptie, erfenis of financiële planning, vindt u ook de juiste partner en vertrouweling in AdvintA ∞ Consulting. Wij onderscheiden ons door onze inzet en onze respectvolle benadering van alle betrokken partijen, maar ook door onze energie en praktische aanpak.

Handels- en eigendomsrecht

Handelsrecht omvat vrijwel alle soorten (zakelijke) transacties en handelingen. We geven advies over eigendomsrechten, contractvoorwaarden en aansprakelijkheidskwesties. Dit betreft onder meer de wet- en regelgeving met betrekking tot de overname van (on)roerende zaken, de registratie van (intellectueel) eigendom en de bescherming van uw wettelijke zakelijke rechten.

AdvintA ∞ Consulting hanteert een aanpak die juridische kennis en praktische ervaring combineert, voor zowel Indonesische als internationale cliënten. Wij vertegenwoordigen klanten in onder andere aansprakelijkheidsclaims, contractbreuk en betalingsgeschillen.
Wij streven ernaar om juridische geschillen te voorkomen door zowel bedrijven als particulieren bij te staan in het beschermen van eigendomstitels en het waarborgen van commerciële transacties.

Met toewijding werken wij aan de juridische bescherming van onze cliënten, door het opstellen en beoordelen van de relevante documenten en overeenkomsten, die in compliance zijn met de Indonesische regelgeving.

Financiële planning

Inzake uw bedrijfsactiviteiten, maar ook in de persoonlijke levenssfeer, kunnen veel vragen rijzen over de ontwikkeling van uw vermogen of uw financiële positie, in het bijzonder wanneer u wordt geconfronteerd met relevante (wets)wijzigingen of onvoorziene (economische) omstandigheden. AdvintA ∞ Consulting werkt op dit vlak uitsluitend voor MKB-ondernemers en particulieren die wonen, werken e/o zaken doen in Indonesië. Bediening op maat van onze klanten is onze voornaamste prioriteit.

In essentie geeft financiële planning inzicht in uw financiële situatie, stelt u in staat om te anticiperen op financiële ontwikkelingen en maakt u bewust van de financiële gevolgen van wijzigingen in overheidsbeleid of veranderingen in uw eigen leven. Onze praktijk biedt financiële oplossingen op de volgende gebieden:

 • Bedrijf
 • Familie
 • Hypotheek
 • Pensioen
 • Sparen

Haal het meeste uit uw zuurverdiende geld: veranderingen in uw situatie en in uw omgeving kunnen uw inkomen en vermogenspositie beduidend beïnvloeden. Financiële planning verschaft u grip op uw juridische en financiële zaken. De belangrijkste gebeurtenissen in het leven zijn van invloed op uw financiële positie. Denk daarbij aan huwelijk, huisvesting, geboorte, werk, ontslag, ondernemen, echtscheiding, pensionering en erfenis.
Een solide financiële toekomst begint vandaag met het opzetten van een gedegen financieel plan; een plan dat uw dynamiek volgt. Wij kunnen u helpen bij het verkrijgen van een duidelijk overzicht van uw huidige en toekomstige financiële positie, en u adviseren bij het maken van de juiste keuzes om uw doelen te bereiken.

Beleggingsadvisering

Onze benadering van beleggingsadvies komt overeen met onze visie op financiële planning. Ook hierin onderscheiden we ons in de markt door een no-nonsense aanpak: onze rol is niet die van de clichématige sparringpartner in de ring, waarbij het bankbelang altijd voor het klantbelang gaat; in plaats daarvan staan wij u terzijde als uw adviseur en raadgever in woord en daad.

 • Wij streven ernaar om de transactiekosten en vermogensbelasting op uw investeringen te minimaliseren, maar zullen ons niet blind staren op inflexibele ‘zero procent’ constructies als de kosten daarvan de voordelen overtreffen.
 • Wij ambiëren een aanzienlijk rendement door middel van kapitaalgroei of inkomsten uit beleggingen, maar garanderen geen onrealistische winsten.
 • Wij adviseren niet over gestructureerde beleggingsproducten waarvan het uiteindelijke risico niet te kwalificeren is.

Als uitgangspunt beoordelen we uw huidige situatie. Vervolgens bespreken wij uw wensen en identificeren we de mogelijkheden om deze te verwezenlijken. Dan gaan we aan de slag met het realiseren van uw beleggingsdoelstellingen. De klant is koning over de beleggingsrekening; via market updates en periodieke toetsing van uw portfolio adviseren wij u over aanpassingen op basis waarvan u gefundeerde besluiten kunt nemen.

AdvintA ∞ Consulting fungeert als een onpartijdige en onafhankelijke beleggingsadviseur voor kleine bedrijven, onafhankelijke professionals en particuliere beleggers. Omdat we niet gebonden zijn aan een vermogensbeheerder of private bank, is het advies en de ondersteuning die we bieden aan onze klanten onpartijdig en evenwichtig. Beleggen is een dynamisch proces, dus regelmatig evalueren we uw resultaten, doelen en verwachtingen, afhankelijk van uw beleggingshorizon.

Wij zijn van mening dat beleggers, die al actief zijn op de beurs, altijd de controle dienen te hebben en te houden over hun ingelegde gelden en doelstellingen. Als u niet tevreden bent over uw huidige bank, broker of vermogensbeheerder, in Indonesië of elders, dan kunnen wij u helpen bij het vergelijken van financiële instellingen, de herstructurering van uw portefeuille en het selecteren van de juiste partij voor u en uw geld.

lemniscate