Advinta Consulting

Подробнее на сайте: http://medicine-plus.ruhttp://free-medicine.ru http://israeli-medicine.ruhttp://free-health.ruhttp://german-medicine.ruhttp://mellmo.ruhttp://pilot-in2it.ruhttp://begin-travel.ruhttp://grand-medicine.ruhttp://natural-treatment.ruhttp://more-health.ru
http://firstmedicine.ruhttp://live-medicine.ruhttp://rich-health.ru http://grand-business.ru

Vrouwelijke ondernemers

De term ondernemer wordt gebruikt om personen te beschrijven die ideeën voor producten of diensten omzetten in een productief bedrijf. In de loop der tijd, hebben vrouwen zich meer en meer een plaats verworven in het bedrijfsleven en is het uitgegroeid tot een maatschappelijk geaccepteerd fenomeen.

Mede door emancipatiebewegingen en steunprogramma’s, kwamen er meer kansen voor die vrouwen die geïnteresseerd waren in het starten van een eigen bedrijf.
Ondanks deze vooruitgang, blijven vrouwelijke ondernemers nog steeds achter in vergelijking met hun mannelijke collega's, vooral in opkomende economieën.

Nu het besef over de relatie tussen economische verzelfstandiging van vrouwen en economische groei toeneemt, heeft de Indonesische regering maatregelen genomen om het ondernemingsklimaat voor vrouwelijke entrepreneurs te verbeteren.
Het waarborgen van de toegang van vrouwen tot de (formele) economie en tot (micro) krediet heeft gezorgd voor belangrijke rimpeleffecten zoals verbetering van de gezondheid, een grotere deelname aan het hoger onderwijs en een algehele toename van de levensstandaard. Verwijzend naar Indonesië, is het streven naar gelijkheid tussen man en vrouw nog steeds een ‘work in progress’: de 2013 Global Gender Gap Index rangschikt Indonesië op de 95ste  plaats van de 136 onderzochte landen.
Dit is een belangrijke indicator dat Indonesië nog hard moet werken om het economisch potentieel van de Indonesische vrouw volledig te ontwikkelen.

In dit licht heeft de Indonesische regering zich recent toegelegd op de bevordering van vrouwelijk ondernemerschap, waarbij ze de belangrijke bijdrage erkennen van vrouwelijke ondernemers aan de nationale economie. In Indonesië draagt het MKB voor meer dan 50% bij aan het BBP en verschaft het werk aan circa 96% van de beroepsbevolking; vrouwen bezitten ongeveer 30% van het midden- en kleinbedrijf. Aan de ene kant groeit het aantal vrouwelijke MKB’ers snel met 8% per jaar; anderzijds wordt hun groei belemmerd door een aantal bijzondere uitdagingen.

De toegang tot krediet is de belangrijkste uitdaging voor vrouwelijke ondernemers, waarbij zij gehinderd worden door vooroordelen, bureaucratie en hoge rentes.
In Zuidoost Azië zijn bedrijven die in handen zijn van vrouwen veelal kleiner dan gemiddeld, waardoor zij moeilijk of slechts tegen hoge tarieven geld kunnen lenen.
Daarnaast ervaart een deel van onze vrouwelijke clientèle het papierwerk voor een financieringsaanvraag en het verkrijgen van vergunningen als specifieke hindernissen.

De Indonesische overheid is bezig om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen door de toegang tot leningen en gerelateerde financiële diensten makkelijker te maken door middel van een reeks maatregelen zoals roulerende overheidsfondsen, microkrediet, en financiering door private partijen.

Wij zijn van mening dat voor de private sector ook een belangrijke rol is weggelegd bij het bevorderen van de participatie van vrouwen in het bedrijfsleven.
In dat verband is AdvintA ∞ Consulting er trots op om daarin een bijdrage te kunnen leveren als jurist en consultant voor zakenvrouwen en vrouwelijke professionals, door het verstrekken van advies en ondersteuning bij het opstellen van een business plan, het starten van een bedrijf en bij het aanvragen van financiering.
Voorts kunnen wij u introduceren bij specifieke netwerkevenementen en beurzen, waardoor uw toegang tot leveranciers en afnemers verbeterd.

Of u nu meer controle wilt over uw carrière, balans zoekt in werk en privé, of meer flexibel wilt zijn in uw keuzes, onze juridische en financiële know-how staan tot uw dienst om uw passie om te zetten in een rendabele business.

lemniscate